Tikandite programmeerimise rahvuslik suund ning tikkimismasina hoolduse koolitus

Koolitus on mõeldud masintikkimise- ja programmeerimistööd alustavale või alustanud ettevõtjale.

Tikkimismasina olemasolu on vajalik kodutööde teostamiseks. Koolitusele kaasa võtta sülearvuti koos programmeerimistarkvaraga.

Varasemalt peab olema läbitud koolitus „Masintikkimiskoolitus ja tikandite programmeerimine algajale ettevõtjale“, mahus 40 tundi.

Koolitusel kasutame kõige kaasaegsemat programmeerimistarkvara Wilcom ning õpime tööstusliku või pooltööstusliku tikkimismasina seadistamist, kasutamist ja hooldamist.

Ühele koolitusele võtame kuni 2 õpilast, sest läheneme individuaalselt igale õppijale, sõltuvalt masinast mida ta omab (tööstuslik/pooltööstuslik, kaamera/laser jne).

Koolituse läbimine annab oskused rahvuslike tikandite programmeerimiseks. Lisaks õpime seadistama ja kasutama tugiraame ning magnet-tikkimisraame, mis võimaldavad tikkida materjalidele, kuhu tavaraamidega ei ole võimalik tikkida. Iga õpilane õpib oma tikkimismasinat hooldama.

NB! Kursuse lõpetanuid võtame ka tööpraktikale!

Koolituse koht, hind ja aeg:

Koht: Embroidery File OÜ tikkimistöökoda. Karja 12-57, Paide 72712.

Hind: 1560 € + KM

Koolituse kestvus: 6 päeva (kokku 30 akadeemilist tundi). Õppetöö toimub ühel päeval nädalas (tavaliselt 10:00 – 17:00).

Esimene auditoorne õppepäev on fikseeritud, järgnevad õppepäevad toimuvad kokkuleppel grupiga. Vajadusel võivad auditoorsed õppepäevad toimuda ka nädalavahetusel.

Juhul kui pole võimalik füüsiliselt osaleda auditoorses õppetöös, siis on võimalik ühineda koolitusega reaalajas läbi Zoom videokeskkonna.

Auditoorse töö osakaal – 15 tundi
Praktilise töö osakaal – 15 tundi
Iseseisva töö osakaal – 32 tundi
Õppe kogumaht – 62 tundi

Koolituse toimumisajad:

08.02.2022 – 17.03.2022

 

Registreeru koolitusele

Koolituse kava

1 õppepäev. Arhailine Mulgi tikand, iga piste ise programmeerimine tarkvara jaoks, 5 ak tundi.

Ise iga piste programmeerimine sarnaneb käsitsi tikkimistehnikale. Õpitud tehnika võimaldab ise programmeerida tikandeid käsitsi tikitud tikandite eeskujul, imiteerides iga pistet, tihedust, suunda ja kordsust. Masintikkimine.

2 õppepäev. Eriefektid, 5 ak tundi.

Eriefektide programmeerimine: Florentine, Liquid, Contour, Stipple, fake Shenille, 3D võrgud.

3 õppepäev. Rahvusliku tikandi suund: Lilltikand, 5 ak tundi.

Erinevad programmeerimise algoritmid ja töövõtted rahvuslike lilltikandite jaoks. Programmeerime varjutamistehnikat kasutades enamlevinud lilli: rukkilill, moon, karikakar. Ülejäänud lilled analoogses tehnikas.

4 õppepäev. Rahvusliku tikandi suund: Ristpiste, kastpiste – Seto tikand, 5 ak tundi.

Õpime programmeerima erinevate tööriistadega, vastavalt tikkimistehnikale. Katvuse arvestamine, ristpiste suuruse määramine, eriniitide kasutamine. Kastpiste nn Seto tikkimistehnika pistekaupa programmeerimine.

5 õppepäev. Jätkamise programmeerimine, 5 ak tundi.

Jätkamise tehnikad suuremõõtmeliste tikandite tarvis, mis ei mahu tikkimisraami. Tikandi jaotamine osadeks vastavalt tikkimisraami mõõtmetele, mustrikordusega arvestamine, kokkupanekunurkade programmeerimine, masintikkimisvõtted.

6 õppepäev. Pistete ise programmeerimine tarkvara jaoks. Tikkimismasina hooldamine, 5 ak tundi.

Käsitsi pistete programmeerimine tikkimistarkvaral automaatseks kasutamiseks. Varspiste loomine. Õpitud tehnika võimaldab ise programmeerida mistahes tikkimispisteid Wilcom tarkvara jaoks põhimõttel: üks kord programmeerid, terve elu kasutad. Masintikkimine. Tikkimismasina hooldamine.

Koolituse tulemusena tead ja oskad:

  • tead masintikkimise tehnikate mõisteid;
  • oskad kasutada ja hoiustada magnet-tikkimisraame;
  • oskad T-särke, fliise, jopesid tikkimiseks ette valmistada kasutades kiir-selgraami;
  • oskad kasutada ja hooldada tööstuslikku või pooltööstuslikku peaga tikkimismasinat.

Omandad teadmisi ja oskusi järgmiste tikkimistehnikate osas:

  • Pistete programmeerimine jäädavalt kasutamiseks.
  • Eriefektide programmeerimine.
  • Rahvusliku tikandi suund: Lilltikand, ristpiste ja kastpiste programmeerimine.
  • Suuremõõtmeliste tikandite jätkukohtade programmeerimine ja masintikkimisvõtted jätkamiseks.

Valik koolitusel valminud töid

Registreeru koolitusele

"*" indicates required fields

Ettevõtte / asutuse andmed arve koostamiseks (nimi, aadress). Töötukassa klient, kellel on olemas luba osaleda koolitusel, sisesta palun oma isikukood ja maakond.