Masintikkimiskoolitus ja tikandite programmeerimine algajale ettevõtjale

Masintikkimiskoolitus on mõeldud nii masintikkimisega alustada soovijaile kui ka tikkimismasina omanikele. Tikkimismasina olemasolu ei ole vajalik koolitusel osalemiseks. Koolitusel kasutame mitmeid erinevaid tikkimismasinaid, seega peale kursuse lõppu oskad valida omale sobivaima tikkimismasina.

Koolitusel keskendume kõige uudsematele tikkimisprogrammidele ja -võtetele ning kasutame tehniliselt kõige arvestatavamaid ja tänapäevasemaid tikkimismasinaid.

Kursuse läbimine võimaldab koheselt masintikkimisteenust pakkuma hakata. Tegu on arvutiõppega, kus õpitakse tikkimisfaile programmeerima. Eelnev arvuti kasutusoskus tuleb kasuks, kuid pole hädavajalik.

Ühele koolitusele võtame kuni 6 õpilast, sest läheneme individuaalselt igale õppijale. Me ei soovita teha õpilastel ühesuguseid praktilisi töid ega ka iseseisvaid töid. Iga õpilane valib koostöös õppejõuga sobivad disainid vastavalt oskustele ja soovidele.

NB! Tööpraktikale võtame ainult algajate kursuse lõpetanuid!

Koolituse koht, hind ja aeg:

Koht: Embroidery File OÜ tikkimistöökoda. Karja 12-57, Paide 72712.

Hind: 2496 €

Koolituse kestvus: 5 päeva (kokku 40 akadeemilist tundi). Õppetöö toimub ühel päeval nädalas (tavaliselt 10:00 – 17:00).

Esimene auditoorne õppepäev on fikseeritud, järgnevad õppepäevad toimuvad kokkuleppel grupiga. Vajadusel võivad auditoorsed õppepäevad toimuda ka nädalavahetusel.

Juhul kui pole võimalik füüsiliselt osaleda auditoorses õppetöös, siis on võimalik ühineda koolitusega reaalajas läbi Zoom videokeskkonna.

Auditoorse töö osakaal – 20 tundi
Praktilise töö osakaal – 20 tundi
Iseseisva töö osakaal – 42 tundi
Õppe kogumaht – 82 tundi

Koolituse toimumisajad:

21.10.2024 – 22.11.2024, on vabu kohti.
23.09.2024 – 25.10.2024, on vabu kohti.
26.08.2024 – 27.09.2024, on vabu kohti.
22.07.2024 – 30.08.2024, on vabu kohti.
14.06.2024 – 26.07.2024, on vabu kohti.
14.05.2024 – 28.06.2024, on vabu kohti.

Registreeru koolitusele

Koolituse kava

1 õppepäev. Sissejuhatus masintikkimisse, materjalide õpe 8 ak tundi.

Esimesel koolituspäeval kaasa võtta paber ja pliiats konspekti jaoks.

Räägime erinevatest tikkimismasinatest, tikkimistarkvaradest ja nende erinevustest. Tutvume masintikkimiseks vajalike materjalidega. Õpime millised materjalid on head konkreetse töö jaoks, mida soetada ja mida mitte, kuidas kasutada ja kuidas mitte kasutada.

2 õppepäev. Tikkimisprogrammi installeerimine, sissejuhatus tikkimistarkvarasse, tekstide programmeerimine, 8 ak tundi

Alates teisest õppepäevast on soovitatav kaasa võtta oma arvuti. Kui selline võimalus puudub, saab kohapeal kasutada koolitaja arvutit.
Alustame tikkimisprogrammi installeerimisega. Kasutame õppetööks kõige kaasaegsemat tikkimisprogrammi, tootjalt Wilcom. Antakse kodune programmeerimistöö.

3 õppepäev. Tekstide ümber kujundamine, logo planeerimine, tööriistad logo programmeerimiseks 8 ak tundi

Alustame õppepäeva kodutööde kontrollimisega, õpime enda ja teiste vigadest. Jätkame keerukamate teksti programmeerimisvõtetega – tekstide ümber kujundamisega. Sissejuhatus logo programmeerimiseks. Planeerimine, millest logo koosneb, põhilised programmeerimistööriistad ja nende kasutamine. Antakse kodune programmeerimistöö.

4 õppepäev. Logo programmeerimine, võrkpinna programmeerimine, 8 ak tundi

Alustame õppepäeva kodutööde kontrollimisega, õpime enda ja teiste vigadest. Jätkame keerukamate logo programmeerimisvõtetega. Võrktikand – õpime programmeerima automaatset- ja käsitsi programmeeritud võrkpinda. Antakse kodune programmeerimistöö.

5 õppepäev. Aplikatsiooni-embleemi programmeerimine, autorikaitse, töö klientidega, 8 ak tundi

Alustame õppepäeva kodutööde kontrollimisega, õpime enda ja teiste vigadest. Alustame aplikatsioonitehnikaga, kuidas programmeerida, kuidas tikkida, kuidas tööd viimistleda. Räägime autorikaitse aspektidest ja õpime koostama kliendile tikkimis-programmeerimistöö hinnapakkumist.

Koolituse tulemusena tead ja oskad:

 • tead masintikkimise põhimõisteid;
 • oskad kasutada erialast oskussõnavara;
 • oskad tikandit kirjeldada ja tead, milliseid tikkimistehnikaid on kasutatud;
 • oskad valida vajadustele vastava tikkimise tehnika ja sobiva tugikanga, nõela ning niidi.

Omandad teadmisi ja oskusi järgmiste tikkimistehnikate osas:

 • Masintikkimiskoolitus algajale, materjalide õpe.
 • Tekstide koostamine, ümber kujundamine.
 • Klassikaline masintikand, põhilised töövõtted, logo programmeerimine.
 • Võrktikand, võrkpinnad.
 • Aplikatsioonitehnikad, embleemide valmistamine.
 • Autorikaitse.
 • Klientidega suhtlemine. Näidistikandi koostamine kliendile hinnapakkumise saatmiseks. Tikkimistöö hinnakalkulatsiooni koostamine.

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Registreeru koolitusele

 • Ettevõtte / asutuse andmed arve koostamiseks (nimi, aadress). Töötukassa klient, kellel on olemas luba osaleda koolitusel, sisesta palun oma isikukood ja maakond.